Informacja - zmiana numeru telefonu w Filii nr 2 w Woli, ul. Przemysłowa 7

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. nastąpiła zmiana numeru telefonu do Filii bibliotecznej     nr 2 w Woli.

Nowy numer: 32 6661004