Biblioteki gminy Miedźna w programie „Akademia Orange dla bibliotek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie  bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Efektem udziału w programie  jest pozyskanie środków na opłaty związane z dostawą Internetu do wszystkich placówek oraz zakup materiałów popularyzujących Internet. W tym roku GBP otrzymała na ten cel 2.075,49 zł.