Program dotacyjny "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"

Program dotacyjny "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie pozyskała środki w wysokości        15 602,00 zł na zakup komputerów dla centrali i filii bibliotecznej w Woli. Jest to dofinansowanie ze środków Instytutu Książki w ramach Programu dotacyjnego"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016".