XI Turniej Wiedzy o Regionie „Nasza Mała Ojczyzna”

Turniej Wiedzy o Regionie „Nasza Mała Ojczyzna”, którego głównym organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, a współorganizatorami Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej to już tradycja. W tym roku konkurs odbył się 12 kwietnia 2011r. w sali Domu Socjalnego w Grzawie. Wzięło w nim udział pięć drużyn ze szkół podstawowych z Frydku, Góry, Miedźnej i Woli.

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: przewodnicząca dr Maria Szostak, członkowie dr Danuta Kocurek oraz Emanuel Famulok.

W atmosferę konkursu wprowadziły nas „Miedźwianeczki” z Przedszkola w Miedźnej. Przyśpiewkami i humorystycznymi dialogami rozbawiły uczestników konkursu i gości.

Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na 4 pytania związane z tradycjami, zabytkami, historią i współczesnością gminy Miedźna. Pytania przeplatały się z zadaniami, a pierwsze z nich polegało na rozpoznaniu pereł architektury przedstawionych na zdjęciach  i określeniu, w której miejscowości one się znajdują. Kolejne zadanie związało się przyporządkowaniem ulic do poszczególnych sołectw, co okazało się bardzo łatwe, gdyż można było skorzystać z mapek gminy. Z kolei konkurencja związana ze słownictwem gwarowym przysporzyła trudności, a w szczególności „harnadla”, która okazała się być spinką do włosów,  a nie dużą igłą.

Ostatnią konkurencją była prezentacja scenek obyczajowych, których tematyka obejmowała tradycje, zwyczaje i codzienność mieszkańców gminy Miedźna.
Szkoła Podstawowa we Frydku zaprezentowała scenką pt.: „W babczynej szafie”, w której babcia opowiadała wnuczkom o bogactwie śląskiego stroju.
Drużyna z Góry zmierzyła się z tematyką starości i przekazywaniu gospodarstwa dzieciom w scence zatytułowanej „Starka i starzyk na wycugu”.
Uczniowie z podstawówki w Miedźnej rozbawili wszystkich, ukazując perypetie związane z nauką jazdy na rowerze i sam fenomenalny rower.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli przedstawiła obraz typowej babci, która troszczy się o wnuki i uczy ich szacunku do tradycji. Drużyna ze szkoły nr 2 w Woli pokazała różne wróżby, dzięki którym w andrzejkową noc panny mogły się dowiedzieć, która pierwsza wyjdzie za mąż, a także poznać imiona swoich przyszłych mężów.

Jurorów zachwyciły: gra aktorska uczestników, pomysłowość i tematyka przedstawionych scenek, oraz ciekawe rekwizyty, dlatego też wszystkim drużynom przyznali maksymalną ilość punktów. Należy również podkreślić, że tablica punktowa pokazywała ledwie jednopunktowe różnice, co świadczy o wielkim zaangażowaniu uczestników i profesjonalnym przygotowaniu.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Frydku oraz Góry,

II miejsce – Szkoła Podstawowa z Miedźnej,

III miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli.

Nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowali: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie,  Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej oraz Bank Spółdzielczy w Miedźnej.

/Joanna Jarnot/